معرفی مدیران

Home » معرفی مدیران

حبیب رضا حدادی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

عبدالله دریابر

معاون خدمات مالی

پیمان تاتائی

مدیر دارایی ها

احسان عسکری

مدیر ریسک و مهندسی مالی

محمد محمدی

مدیر خدمات مشاوره مالی

ابراهیم رسولی

مدیر سرمایه گذاری و بازارگردانی

امیر حسین افراز

سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی

سعید مینائی

مدیر مالی

محمد رضا توکل نیا

مدیر تأمین مالی داخلی